Mempool Summary


Summary
Transaction Count2
Memory Usage2.54 KB (487 vB)
Total Fees0.00500418BTCV
Avg Fee0.00250209BTCV
Avg Fee per vByte0 sat/vB

Transactions by fee rate


Fee RateTx CountTotal FeesAverage FeeAverage Fee Rate
[0 - 1)00--
[1 - 2)00--
[2 - 3)00--
[3 - 4)00--
[4 - 5)00--
[5 - 6)00--
[6 - 7)00--
[7 - 8)00--
[8 - 9)00--
[9 - 10)00--
[10 - 15)00--
[15 - 20)00--
[20 - 25)00--
[25 - 50)00--
[50 - 75)00--
[75 - 100)00--
[100 - 150)00--
150+20.00500418BTCV--

Transactions by size


Transactions by age